• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Prefabricated steel frame inn construction

Prefabricated steel frame inn construction
Prefabricated steel frame inn construction
  • Year of design: 2022
  • Design unit:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company
  • Investor:Anzentech
  • Package:Anzentech102022
  • Status:Finish
  • Total area:100m2
  • Location:Long Thuận, TX Gò Công, Tiền Giang