• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Actual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong Nai

Actual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong Nai
Actual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong NaiActual construction at Phu Hoa Commune - Dinh Quan - Dong Nai
  • Year of design: 2022
  • Design unit:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company - nhalapghepvietnhat.com.vn
  • Investor:ANZENTECH
  • Package:Anzentech092022
  • Status:Finished
  • Total area:80m2
  • Location:Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng Nai