• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Cheap Japanese-style prefabricated houses in Tra Vinh are so beautiful

Cheap Japanese-style prefabricated houses in Tra Vinh are so beautiful
  • Year of design: 2022
  • Design unit:Nhà Việt Nhật
  • Investor:Ms. Hoa
  • Package:Anzentech092022
  • Status:Completed
  • Total area:70m2
  • Location:Tra Vinh city