• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Công trình Homestay - Dương Đông - Phú Quốc

Công trình Homestay - Dương Đông - Phú Quốc
Công trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú QuốcCông trình Homestay - Dương Đông - Phú Quốc
  • Year of design: 2019
  • Design unit:Vietnhat Mobile home - Anzentech Safety & Technology Construction Service Company
  • Investor:Gia đình Chị Duyên - Anh Minh
  • Package:AZT072019
  • Status:Nhà mới
  • Total area:4x4
  • Location:Khu Phố 4 - Thị Trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang