• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
 • Nhà lắp ghép Việt Nhật
 • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Four levels House

Four levels House
Four levels House Four levels House Four levels House Four levels House Four levels House Four levels House Four levels House
 • Year of design: 2022
 • Design unit:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company - nhalapghepvietnhat.com.vn
 • Investor:ANZENTECH
 • Package:Anzentech082022
 • Status:Finish
 • Total area:100m2
 • Location:Dinh Quan Town _ Dong Nai