• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Homestay

Homestay
HomestayHomestayHomestayHomestay
  • Year of design: 2022
  • Design unit:VietNhat Mobilehome - ANZENTECH
  • Investor:Tư Nhân
  • Package:AZT012022
  • Status:Mới
  • Total area:50m2
  • Location:475 Kha Vạn Cân, Linh Đông, TP, Thủ Đức, TP.HCM