• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Homestay assembled in Phu Quy coastal area, super unique and cheap

Homestay assembled in Phu Quy coastal area, super unique and cheap
Homestay assembled in Phu Quy coastal area, super unique and cheapHomestay assembled in Phu Quy coastal area, super unique and cheapHomestay assembled in Phu Quy coastal area, super unique and cheap
  • Year of design: 2023
  • Design unit:Vietnhat Housing
  • Investor:Mr. Phuoc - Ms. Mai
  • Package:Anzentech012023
  • Status:Completed
  • Total area:500m2
  • Location:Phu Quy, Binh Thuan