• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Mini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong Nai

Mini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong Nai
Mini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong NaiMini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong NaiMini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong NaiMini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong NaiMini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong NaiMini Garden Villa, at Thai Fork, Long Thanh, Dong Nai
  • Year of design: 2021
  • Design unit:Viet Nhat Housing
  • Investor:Anh Oai - Chị Loan
  • Package:150,000,000 VND/căn
  • Status: Completion
  • Total area:54m2
  • Location:at Thai Lan cross, Long Thanh, Dong Nai