• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Nhà lắp ghép gỗ

Nhà lắp ghép gỗ
Nhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗ
  • Year of design: 2020
  • Design unit:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company
  • Investor:Ms.Liên Long Bình - TP.Biên Hòa
  • Package:AZT112020
  • Status:New
  • Total area:16m2
  • Location:Phường Long Bình - TP.Biên Hòa