• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Nhà ở dân dụng

Nhà ở dân dụng
Nhà ở dân dụngNhà ở dân dụngNhà ở dân dụngNhà ở dân dụngNhà ở dân dụngNhà ở dân dụngNhà ở dân dụng
  • Year of design: 2021
  • Design unit:VIETNHAT MOBILE HOME - ANZENTECH
  • Investor:CÁ NHÂN
  • Package:102021
  • Status:MỚI
  • Total area:128M2
  • Location:VĨNH TÂN - VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI