• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Nhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình Dương

Nhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình Dương
Nhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình DươngNhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình DươngNhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình DươngNhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình DươngNhà ở dân dụng tại Bạch Đằng - Tân Uyên - Bình Dương
  • Year of design: 2021
  • Design unit:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company
  • Investor:Hộ gia đình - Anh Duy, Dĩ An - Bình Dương
  • Package:02AZT062021
  • Status:Done
  • Total area:80m2
  • Location:Đường số 24 Xã Bạch Đằng - Thị Xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương