• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • 0948.700.701
  • Info@anzentech.com.vn
  • vietnhathousing.com.vn