• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu

 Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu
 Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu Công trình nhà lắp ghép với chi phí xây dựng chỉ 150 triệu
  • Năm thiết kế: 2021
  • Đơn vị thiết kế:Nhà Việt Nhật
  • Chủ đầu tư:Anh Oai - Chị Loan
  • Gói thầu:150,000,000 VND
  • Trạng thái:Đã hoàn thành
  • Tổng diện tích:54m2
  • Địa điểm:Ngã Ba Thái Lan, Long Thành, Đồng Nai