• Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
 • Nhà lắp ghép Việt Nhật
 • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Công trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng Nai

Công trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng Nai
Công trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng NaiCông trình thực tế tại Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng Nai
 • Năm thiết kế: 2022
 • Đơn vị thiết kế:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company - nhalapghepvietnhat.com.vn
 • Chủ đầu tư:ANZENTECH
 • Gói thầu:Anzentech092022
 • Trạng thái:Hoàn thành
 • Tổng diện tích:80m2
 • Địa điểm:Xã Phú Hòa - Định Quán - Đồng Nai