• Trụ sở chính: Số 79, đường 35, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật
  • Nhà lắp ghép Việt Nhật

Nhà lắp ghép gỗ

Nhà lắp ghép gỗ
Nhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗNhà lắp ghép gỗ
  • Năm thiết kế: 2020
  • Đơn vị thiết kế:Anzentech Safety & Technology Construction Service Company
  • Chủ đầu tư:Ms.Liên Long Bình - TP.Biên Hòa
  • Gói thầu:AZT112020
  • Trạng thái:Nhà mới hoàn toàn
  • Tổng diện tích:16m2
  • Địa điểm:Phường Long Bình - TP.Biên Hòa